Huisreglement

VOORWAARDEN voor deelname aan het 27ste Full Colour Festival 3 juli 2022 te Emmen.

Uitgebreide voorwaarden inclusief begeleidend brief kunt u hier te downloaden.

 • Na het ontvangen van uw aanmelding ontvangt u van ons een gespecificeerde factuur.
 • Betaling te voldoen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur middels overschrijving op banknummer: NL 09 RABO.03.68.477.479 bij de Rabobank te Emmen, t.n.v. Stichting Earth te Emmen, onder vermelding “Standplaats FCF 2022” en factuurnummer en wilt u a.u.b. de naam waaronder u deelneemt vermelden bij uw betaling.
 • Indien uw betaling niet op tijd is overgemaakt op onze rekening bent u niet gegarandeerd van een plaats op het festival terrein.
 • Betaal tijdig: op 3 juni 2022 dient uw betaling op onze rekening te staan.
 • Bij contante betaling wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Geen restitutie van standplaats geld mogelijk bij annulering 2 weken voor de datum van het Festival
 • Indien u niet tijdig de kosten voor deelname aan Stichting Earth voldoet zult u op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Ideële organisaties: alleen de verkoop van eigen artikelen is toegestaan.
 • Westerse etenswaren en/of snacks dient in overleg en met toestemming van de organisatie aangeboden te worden.
 • Het aanwijzen van een standplaats wordt bepaald en vind plaats op aanwijzing van de marktmeester Full Colour Festival.
 • Opbouw kramen: vanaf 07.00 uur.
 • Aanvang markt: 11.00 uur.
 • Aanvang festival: 12.00 uur
 • Afbouw van kramen niet eerder dan 18.00 uur!!!
 • Het is niet toegestaan om frisdrank, bier en wijn te verkopen vanuit de kramen en/of grond plaats.
 • Op het Raadhuisplein en het Marktplein is een tappunt voor water.
 • LPG is ten strengste verboden!!!
 • Het is ten strengste verboden om schermen/tenten/kramen met haringen vast te zetten op het festival terrein – Raadhuis plein.
 • Afval dient in de daarvoor geplaatste containers te worden gedeponeerd.
 • U dient zelf zorg te dragen voor een goed gekeurd brandblusapparaat van min. 6 Kg. Verordening brandweer.
 • Gebruikt u butaan gas flessen, dan dienen deze door goed gekeurde aansluitingen te worden voorzien, maximaal 3 stuks.
 • Het is ten strengste verboden om olie en vetten in de geplaatste afval containers te deponeren.
 • Het Full Colour Festival is een schoon festival en dat wil Stichting Earth graag zo houden.
 • Auto’s moeten tijdens het festival op een door de organisatie aan te wijzen parkeerplaats geparkeerd worden. In Emmen geldt betaald parkeren ook tijdens ons festival, hou hier rekening mee. De kosten hiervan kunt u niet declareren.
 • Tijdens het festival mogen er op last van brandweer en politie, geen auto’s op het festival terrein geparkeerd staan.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om een zodanige selectie uit aanmeldingen te maken dat aan de aard van het festival recht wordt gedaan.
 • Uiterlijk in de week voor het festival ontvangt u van Stichting Earth nadere informatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen voor, tijdens en na het festival.
 • Het Full Colour Festival Organisatie, Gemeente Vergunning Verlener en de Keuringsdienst van Waren behoudt het recht u te weigeren of te verwijderen indien u zich niet aan de voorwaarden houd.
 • Wilt u activiteiten aanbieden voor kinderen of volwassenen, dan kan dit in overleg met stichting Earth. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier en anders per mail naar de marktmeester markt@fullcolourfestival.nl.
 • De Organisatie wenst u goede zaken op het 27ste Full Colour Festival Emmen.

BELANGRIJK:

1. Gezien de te verwachte drukte is het absoluut noodzakelijk dat wij uw betaling vooraf hebben ontvangen.

2. Wij verzoeken u om uw e-mail adres op het aanmeldingsformulier te vermelden zodat wij
u tijdig kunnen informeren.

3. Aangezien de afgelopen jaren de elektriciteitsvoorziening te veel werd belast, moet nu ieder apparaat dat u gebruikt apart worden aangesloten op onze elektriciteitsvoorziening. Doorverbinden via haspels is niet toegestaan.

4. Niet goedgekeurde of zelfgemaakte elektriciteit verbindingen worden verwijderd.