Foto/Video opname op Festival terrein

Foto en video opnames

Het Full Colour Festival is een gratis toegankelijk festival. In het kader van de AVG en auteursrecht hanteren we onderstaande regels op ons festivalterrein.

1. Iedereen die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van foto, video- en geluidopnamen door de organisatie of door de organisatie aangewezen mediapartners, waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deze opnamen te gebruiken zonder dat zij hiertoe een vergoeding verschuldigd is (in welke vorm dan ook) aan de bezoekers.
2. Voor het maken en/of publiceren van foto’s, video- en geluidopnames van de artiesten en het festivalterrein, met de intentie deze voor commerciële doelen te gebruiken, dient u toestemming te vragen aan de organisatie, Stichting Earth, en/of aan de betreffende artiest(en).
3. Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dit mailen naar info@fullcolourfestval.nl